BHO. Resmi Sitesi

Yönetim Kurulu

 • Bursa Halk Otobüsçüleri ’nin yönetim kurulu aşağıdaki gibidir:
Sadi EREN
Yönetim Kurulu Başkanı
Ramazan ÇALAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • A.Gafur GEYLANİ 
  Yönetim Kurulu Üyesi
 • Mehmet DENİZ 
  Yönetim Kurulu Üyesi
 • Ahmet MALYER        Yönetim Kurulu Üyesi
 • Faruk AKTAŞ
  Yönetim Kurulu Üyesi
 • Bayram TURAN Yönetim Kurulu Üyesi
 
All contents © 2019 Bursa Halk Otobüsçüleri Odası. All rights reserved.