BHO. Resmi Sitesi

Yönetim Kurulu

  • Bursa Halk Otobüsçüleri ’nin yönetim kurulu aşağıdaki gibidir:
Sadi EREN
Yönetim Kurulu Başkanı
Ramazan ÇALAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
  • A.Gafur GEYLANİ Yönetim  Kurulu Üyesi
  • Mehmet DENİZ 
    Yönetim Kurulu Üyesi
  • Ahmet MALYER Yönetim Kurulu Üyesi
  • Faruk AKTAŞ
    Yönetim Kurulu Üyesi
  • Bayram  TURAN Yönetim Kurulu Üyesi
 
All contents © 2021 Bursa Halk Otobüsçüleri Odası. All rights reserved.