BHO. Resmi Sitesi

Yönetim Kurulu

 • Bursa Halk Otobüsçüleri ’nin yönetim kurulu aşağıdaki gibidir:
Sadi EREN
Yönetim Kurulu Başkanı
Ramazan ÇALAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 • Mehmet DENİZ
  Yönetim Kurulu Üyesi
 • Ahmet MALYER
  Yönetim Kurulu Üyesi
 •  Mehmet Şakir TOSUN                    Yönetim Kurulu Üyesi
 • Şükrü DÜŞ
  Yönetim Kurulu Üyesi
 • Abdülbaki ÇELİK    Yönetim Kurulu Üyesi
 
All contents © 2018 Bursa Halk Otobüsçüleri Odası. All rights reserved.